migpamanta'2ˈban.taʔVcalculatedMigpamanta' si Ma' sa makatanem sa pawa' duwang kalata ya umay.Father calculated the amount of seed needed to plant (his) rice field at two cans of rice.