kalye'Na Philippine cockatoo (white parrot)kakatoe haematuropygia1.6.1.2BirdOrnornithology