wala' ya ginawawalaʔ ya ginawaid. ofginawa1n.phr.no love; hate