pagsaligan1pagsaligander. ofsalīg1Nofficer; official