magkapanaspanasder. ofpanaspanasVstruggled to concentrate; keep eyes open