pagdala2pagdalaRLdyalader. ofdala1Nhandling; carrying